Kupplungssystem

Kupplungssystem

 • 46846 Anschlussstück Brenner A – N/M
 • 46848 Anschlussstück Brenner S – N/M
 • 46850 Schnellkupplung S – N/M
 • 46852 Kupplungsstift S – N/M
 • 46854 Schnellkupplung A – Norm
 • 46856 Kupplungsstift A – Norm
 • 46859 Schnellkupplung S für Druckminderer – Norm
 • /46861 Schnellkupplung A für Druckminderer – Norm
 • 46846 Anschlussstück Brenner A – N/M
 • /46848 Anschlussstück Brenner S – N/M
 • 46850 Schnellkupplung S – N/M
 • 46852 Kupplungsstift S – N/M
 • 46858 Schnellkupplung A – Mini
 • 46860 Kupplungsstift A – Mini